Velux takvinduer

Utskifting av takvinduer i kontorlokaler som er i bruk gir en ekstra utfordring, da lokalene skal fungere selv om arbeid pågår. Arbeid i høyden krever stort fokus på sikkerheten til tømrerne, og omgivelsene rundt.

Velux takvinduer gjør at dagslyset strømmer inn og gir nye bruksmuligheter for loftsrom. For inspirasjon se www.velux.no

MERK er servicepartner for Velux Norge As, og vi utfører alt fra utskifting av glass, utskifting av eksisterende og montering av nye takvinduer.