Rehabilitering


Alle bygg vil på et tidspunkt få behov for en oppgradering eller rehabilitering. I MERK lytter vi til dine ønsker og hjelper deg å finne løsninger som tar hensyn til eksisterende konstruksjoner og byggestil. Vi bidrar også med gode råd om energibesparende tiltak, slik som etterisolering og utskifting av vinduer og dører. Ofte vil en sunn rehabilitering gi en verdiøkning som er langt større enn investeringen.