Hytte Jonberget

Oppføringen av den kundetilpassede Saltdalshytta Aurora 964, beviste for oss hvor solid systemet rundt Saltdalshus er.

Saltdalshus' leveringsdyktighet og velfungerende logistikk var betryggende – både for håndverkerne i MERK og for byggherren.

MERK hadde ansvaret for montering av elementer og alt utvendig tømrerarbeid. Vi veiledet samtidig byggherren i utføringen av det innvendige arbeidet og bistod med valg og koordinering av arbeidet til sideentreprenørene.

Norskproduserte elementer - raskt tett bygg på fjellet!