Enebolig Pettersen

Eneboligen hadde i utgangspunktet liten grunnflate, og det var behov for mer plass for familien. Boligen fikk tilbygg på to sider, samtidig som deler av eksisterende bolig ble pusset opp. Tilbyggene har gitt utvidet kjøkken, flere ekstra soverom og et praktisk vaskerom.

Tilbyggene ble ført opp og ferdigstilt utvendig før de innvendige arbeidene tok til. Dette gjorde at familien kunne bo i huset store deler av byggeperioden til tross for at huset gjennomgikk store endringer.

MERK har hatt totalentreprisen i dette oppdraget.