Hva kan du bygge uten å søke?

Fra 1.juli 2015 ble det gjort en endring i regelverket som gjør det mulig å bygge på egen eiendom uten å måtte søke.

Det gjelder tiltak som:

  • Frittliggende garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

Men, før du bygger må du finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Det betyr at du som bygger har selv ansvar for å sjekke at dette ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Du må også sjekke kommunens plan for området der man bor, enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett.

Og husk...Selv om du ikke må sende ut nabovarsel hvis du slipper å søke, kan det være lurt å informere naboen om byggingen. Det gjør det lettere å bevare et godt naboforhold.

Før du setter i gang kan det være lurt å lese veilederen til DIBK (Direktoratet for byggkvalitet)
http://dibk.no/byggutenasoke

18.02.2016Tidligere innlegg