Hytte Jonberget

Oppføringen av den kundetilpassede Saltdalshytta Aurora 964, beviste for oss hvor solid systemet rundt Saltdalshus er.

Saltdalshus' leveringsdyktighet og velfungerende logistikk var betryggende – både for håndverkerne i MERK og for byggherren.

MERK hadde ansvaret for montering av elementer og alt utvendig tømrerarbeid. Vi veiledet samtidig byggherren i utføringen av det innvendige arbeidet og bistod med valg og koordinering av arbeidet til sideentreprenørene.

Saltdalshytta under bygging
Saltdalshytta Aurora 964
Vinduer
Saltdalshytta
Saltdalshus har landets mest moderne produksjonslinje for hus og hytter.